Jméno Heslo    Nová registrace

V košíku máte
0 položek za 0,00 Kč

 
 

NÁKUPNÍ ŘÁD

Vyřízení objednávky

Po potvrzení objednávky Vám bude zaslána kopie na e-mail.

Budete-li chtít objednávku změnit, kontaktujte nás. Pokud nebude zboží odesláno, rádi Vám vyhovíme - NYNÍ V NOUZOVÉM STAVU TUTO MOŽNOST NENABÍZÍME,NENÍ V NAŠICH SILÁCH ZOHLEDNIT VAŠE POŽADAVKY NA PŘIDÁNÍ ZBOŽÍ DO OBJEDNÁVKY NEBO OBJEDNÁVKY SDRUŽIT.

PROSÍME O KONTROLU ÚDAJŮ V OBJEDNÁVCE PŘED JEJÍM ODESLÁNÍ - ČÍSLO DOMU,KONTAKTNÍ TELEFON PRO PŘEPRAVCE.MUSÍME-LI VÁS Z TOHOTO DŮVODU KONTAKTOVAT,VELMI NÁS TO ZDRŽUJE .Expedice a doprava zboží

Objednané zboží expedujeme z našeho skladu většinou do týdne. V případě, že z jakéhokoliv důvodu dojde k prodloužení dodací lhůty, budete kontaktováni a situace bude vyřešena individuálně.V den odeslání zboží je odesláno  na e-mail zákazníka sdělení o odeslání zboží.

Dopravu zajišťujeme prostřednictvím  expresní služby PPL.Zboží zasíláme na dobírku. V případě, že požadujete platit předem, připište požadavek do poznámky v objednávce.NĚKDE PŘEPRAVCI PREFERUJÍ PLATBU KARTOU.MOŽNO ZASLAT I BEZ DOBÍRKY-POŽADAVEK PLATBY PŘEVODEM NA NÁŠ ÚČET JE TŘEBA NAPSAT DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVCE.

Za dopravu s dobírkou po ČR je účtována jednotná cena 125,-. Na Slovensko účtujeme přepravu dle sazebníku PPL.Při platbě převodem z účtu - platba předem- bude z ceny dopravného odečtena částka za dobírku ve výši 30,-Kč.

Náklady na komunikaci se řídí dle běžného tarifu operátora.


Zpracování osobních údajů
 

Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Zpracování vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi,to je dodání zboží. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům, které se řídí příslušnými bezpečnostními pravidly: přepravní služby, úřady, poskytovatel našeho internetového obchodu. Se všemi máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu o dodržování nařízení o ochraně osobních údajů s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Za zpracování vašich osobních údajů je zodpovědný správce - Marie Pomykalová , Janov 351,569 55 Janov,IČ 68482019, zapsána v živnostenském rejstříku, Žl č.j.:ŽÚ 1/100/99 vydán MěÚ ve Svitavách,ev.č..360901-4247.Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Hlavní 33/13, Svitavy, adresa elektronické pošty info@sicistroje-obchod.cz, telefon 461 535 002. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme na nezbytnou dobu pro plnění smlouvy do doby ukončení klientského/smluvního vztahu a zákonných povinností. Plánovaná lhůta daňových dokladů 10 let, adresáře 5 let,  reklamačních dokladů 2 roky.

2. Zpracování emailu za účelem zasílání obchodních sdělení. Váš email  za účelem zasílání obchodních sdělení nezpracováváme.

3. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:  jméno a příjmení,  fakturační a dodací adresa,  e-mailová adresa,telefonní číslo,  identifikační číslo a daňové identifikační číslo

4. Předávání osobních údajů mimo EU . Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU. 

5. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

6. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo na:

  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, výpis úddajů, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

  Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: emailem, písemně, telefonicky.

  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  Žádání vysvětlení nebo podat stížnost v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízení EU. Stížnosti lze podávat na Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/

  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Dále jsme povinni omezit zpracování v případech, když popíráte správnost svých osobních údajů. Když zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, ale pouze požadujete omezení zpracování těchto dat. Když jste podali námitku proti zpracování. Po dobu, kdy bude ověřováno, zda převažují zájmy naše či vaše, je nutné omezit zpracování těchto dat.

 Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

 Reklamační řád

V případě shledání porušení obalu na zboží Vám doporučujeme zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka byla v pořádku a pozdější reklamace může být zamítnuta. Vady způsobené přepravou, které budou zjištěny až po otevření zásilky, je nutné nahlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
Reklamace vyřizujeme na adrese Hlavní 33/13 Svitavy. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit kopii faktury a reklamační protokol.
Spotřebitel má právo na úhradu veškerých nezbytně vynaložených nákladů s uplatněním reklamace.

Spotřebitel-fyzická osoba má právo podle § 1829 občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. V tomto případě je třeba oznámit odstoupení od smlouvy a doručit výrobek do 14 kalendářních dnů na naši adresu: Hlavní 33/13, 568 02 Svitavy. Ke vrácenému zboží doporučujeme přiložit kopii dokladu o zakoupení zboží.
V případě, že zboží nebylo vráceno v původním stavu, má prodejce právo si odečíst z ceny náklady na uvedení do původního stavu (vrátit pouze část původní částky – vzájemně započítat vynaložené náklady).Náklady na dopravu při vrácení zboží hradí kupující.Peníze za vrácené zaplacené zboží Vám vrátíme do 14dnů od obdržení vráceného zboží na běžný účet ( nebo poukázkou-dle vzájemné dohody.) Právo na vrácení zboží v zákonné 14denní lhůtě neplatí pro kupujícího v rámci jeho podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců , pro kupujícího na IČO 12 měsíců.Záruka se vztahuje na výrobní vady, v případě že dojde k poškození výrobku uživatelem, vystavujete se riziku zamítnutí reklamace. Reklamovaný výrobek bude odeslán k posouzení o jehož výsledku (rozhodujícím pro uznání reklamace) budeme poté zákazníka informovat.

V případě nejasností se na nás prosím obraťte, rádi vše vyjasníme.

29.04. 2016 - Prodejna textilní galanterie a šicích strojů na ul.T.G.Masaryka 4/5 ve Svitavách bude od ...
22.10. 2019 -  UKONČENÍ PRODEJE ŠICÍCH STROJŮ VERONICA Majitel značky Veronica oznámil ...